Elnetworks

 

Kontakti un rekvizīti

SIA „Elnetworks”

Reģistrācijas apliecības Nr.: 42103054809
Būvkomersanta apliecības: Nr. 8855-R
Juridiskā adrese: Vēju iela 5, Liepāja, LV–3401, Latvija
Faktiskā adrese: Meldru iela 1, Liepāja, LV-3401, Latvija
Tālrunis: 63483400
E-pasts: info@elnetworks.lv
Valdes loceklis: Dans PERŠEVICS
Banka: AS “Luminor bank”
Konts: LV91NDEA0000083113558
Kods: NDEALV2X


Banka: a/s "Swedbank"
Konts: LV26HABA0551035771112
Kods: HABALV22

Sazinies ar mums