Elektroapgāde

Elektroapgāde

Piedāvājam šādus elektroapgādes darbus:

  • Zemsprieguma un vidēja sprieguma (līdz 35 kV) gaisa līniju un kabeļu līniju izbūvi un montāžu;
  • Transformatoru apakšstaciju (līdz 400kV) izbūvi un montāžu;
  • Ārējā apgaismojuma elektroinstalācijas tīklu izbūvi un montāžu;
  • Elektroietaišu apkalpošanu un uzturēšanu;
  • Dažādu alternatīvās enerģijas risinājumu izstrādi.

Veicam ekspluatācijas darbus:

  • Zemsprieguma un vidēja sprieguma transformatoru apakšstacijās, sadalnes punktos un kabeļlīnijās;
  • Zemsprieguma un vidēja sprieguma dzīvojamo un nedzīvojamo ēku elektroinstalācijām un vājstrāvas sistēmām.

SIA “Elnetworks” veic gan iekšējo, gan ārējo elektroapgādes tīklu līdz 35kV izbūvi un rekonstrukciju. Mūsu komanda piedāvās tieši Jums izdevīgāko un energoefektīvāko risinājumu. Tāpat SIA “Elnetworks” pirms darbu uzsākšanas veiks visas nepieciešamās pārbaudes, lai pārliecinātos par darba izpildes iespējām. Darbus veic sertificēti un kvalificēti darbinieki ar nepieciešamo pieredzi darbu izpildē.