Elektroinstalācija

Elektroinstalācija (apgaismojuma un spēka tīkli)

Piedāvājam:

  1. visu veidu ēku elektroinstalāciju projektēšanu un izbūvi;
  2. iekšējo elektroinstalāciju remonta darbus;
  3. ēku elektroinstalācijas uzturēšanas darbus un profilaktiskas pārbaudes;
  4. ēku elektroapgādes (stāvvadu, elektrotīklu, elektroapgādes pievadu, elektroenerģijas uzskaišu u.c.) projektēšanu, ierīkošanu un montāžu.

Projektēšanas un izbūves darbus veiks sertificēti un kvalificēti speciālisti uzklausot klienta vēlmes un iesakot energoefektīvāko variantu.

Energoefektīvas elektroinstalācijas izbūve ļauj samazināt ar elektroenerģiju saistītos izdevumus, līdz ar to ir svarīgi veikt elektroinstalāciju uzturēšanas darbus un profilaktiskas pārbaudes, lai savlaicīgi konstatētu un novērstu bojājumus.