Elektrotehniskie mērījumi

Elektrotehniskie mērījumi un elektroinstalācijas pārbaudes dokumentācija

Veicam mērījumus:

  1. Zemsprieguma un vidēja sprieguma (līdz 35 kV) elektropārvades līnijām;
  2. Transformatoru apakšstaciju tehniskajiem parametriem;
  3. Elektrodzinēju, ģeneratoru u.tml. tehniskajiem parametriem;
  4. Zibensaizsardzības un pārsprieguma elektroietaišu tehniskajiem parametriem;
  5. Grunts īpatnējai pretestībai;
  6. Ēku elektroinstalācijas elektrotehniskie mērījumi.

Mūsu komanda veic visas nepieciešamās darbības pirms mērījumu veikšanas- objekta apsekošana un sagatavošana nepieciešamo mērījumu veikšanai.