Energoefektivitāte

Energoefektivitāte

Piedāvājam veikt:

  1. Energoauditu.

Arvien biežāk gan juridiskām, gan fiziskām personām ir nepieciešams veikt ēku energoauditu, lai noteiktu enerģijas plūsmu ēkā un izvērtētu taupīšanas iespējas, kuru rezultātā klients var ietaupīt savus resursus. Pēc energoaudita veikšanas klients saņem detalizētu atskaiti, kurā ir uzskaitīti elektrotehnisko mērījumu rezultāti, izskaidrota esošā situācija un kādi ir ieteicamie pasākumi, lai paaugstinātu ēkas energoefektivitāti.