2022.gadā SIA “Elnetworks” ir ieguvis statusu - "Ģimenēm draudzīgs uzņēmums"

.Lai veicinātu ikviena veida darba devēju rūpes par savu darbinieku spēju harmonizēt savu privāto ģimenes un profesionālo darba dzīvi, kopš 2020. gada Sabiedrības integrācijas fonds ir uzsācis izstrādāt un ieviest programmu “Ģimenei draudzīga darbavieta”.

Uzņēmuma viena no vērtībām ir profesionāla un vienota komanda. Vienota komanda ir viens no instrumentiem, lai nodrošinātu ilgtspējīgu organizācijas darbību.

Redzamākie ieguvumi

1

Augstāka darbinieku lojalitāte

2

Mazāka darbinieku mainība un ar to saistītās izmaksas

3

Lielāka darbinieku ieinteresētība un produktivitāte

4

Ilgtermiņā – labāka darba devēja reputācija un vieglāka darbinieku piesaiste

2023.gada kolektīva saliedēšanās pasākums

Sportiskā un priekpilnā gaisotnē ir aizvadītas ikgadējās uzņēmuma sporta spēles. Šī gada tēma "Indiāņu ciltis" - uzņēmuma vadītājam bija jāizpelnās indiāņa vadoņa cieņa, izpildot dažādus uzdevumus. Kad tas tika izdarīts, Elnetworks komandai bija jāpierāda sevi dažādos pārbaudījumos. Viss beidzās veiksmīgi, visi pārbaudījumi tika izturēti un Elnetworks komanda tika pieņemta indiāņu ciltī.

Vissportiskākais un visvairāk indiāņu cieņu izpelnošais Elnetworks kolēģis, Kristaps Paņēvics, saņēma ceļojošo kausu. Ceļojošo kausu Kristapam Paņēvicam, pasniedza, pagājušā gada sportiskākā dalībniece Santa Lokmane.

Paldies SIA “Ūdensputni” par lielisko pasākumu. Paldies Arturs Dicis par nerimstošo atbalstu un uzmundrinājumu visa pasākuma garumā.

Un Liels paldies par pasākuma iemūžināšanu Edgars Pohevičs - Profesionāls pasākumu un kāzu fotogrāfs

2023.gada radošo aktivitāšu dienas uzņēmuma darbinieku bērniem “Velobraukšanas popularizēšana un veloinfrastruktūras uzlabošana”

#ĢimeneiDraudzīgi #SIFAtbalstaĢimenes #SIF_Vietaģimenei #VietaĢimenei

Projekta mērķis bija popularizēt un attīstīt velobraukšanu uzņēmuma darbinieku un viņu ģimeņu ikdienā, tādā veidā uzlabojot ne tikai veselību un labsajūtu, bet arī ikkatrs varētu dod savu ieguldījumu vides klimata uzlabošanā.

Projekta ietvaros uzņēmuma teritorijā tika uzstādīta velonovietne. Velonovietne ir izgatavota ievērojot ilgtspējības principus - ražota no uzņēmuma materiālu atlikumiem (dodot šiem materiālu pārpalikumiem tālāku pielietojamību).

Tāpat popularizējot velobraukšanu, ir svarīgi arī uzlabot zināšanas satiksmes drošībā. Uz radošo aktivitāšu dienām tika aicināti visi uzņēmuma darbinieku bērni, tai skaitā, varēja piedalīties arī paši darbinieki. Radošo aktivitāšu ietvaros tika apgūti drošas velo braukšanas noteikumi, pirmās palīdzības pamati. Pie dalībniekiem viesojās Dienvidkurzemes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība.  Dalībnieki varēja iepazīties ar ugunsdzēsēju ekipējumu un apskatīt ugunsdzēsēju auto, piedalīties dažādās aktivitātēs, kā arī pašvaldības policijas darbinieks, kurš pastāstīja par drošības noteikumiem. Noslēguma dienā dalībnieki devās izbraukumā ar velosipēdiem uz Jura Staļļiem. Izbrauciena laikā tika pielietotas iegūtās zināšanas drošā velobraukšanā.

Projekts uzņēmuma darbinieku bērniem: Virtuve un elektrība mūsu ikdienā.

Ģimenei draudzīga darbavieta” dalībniekiem 2022. gadā pirmo reizi tika izsludināts grantu konkurss. Konkursu organizēja Sabiedrības integrācijas fonds Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” ietvaros. SIA “Elnetworks’ bija 1 no 17 darba devējiem, kas varēja realizēt savu iesniegto iniciatīvu šajā konkursā. #ĢimeneiDraudzīgi #SIFAtbalstaĢimenes #SIF_Vietaģimenei #VietaĢimenei

Tā kā statistikas dati liecina, ka pēdējos gados pieaug elektrotraumu skaits, lai uzsākot skolas (bērnu dārza) gaitas bērniem atgādinātu par elektrodrošību, darbinieku bērniem tika organizētas radošās darbnīcas. Tā kā atsākoties skolas gaitām bērniem sanāk pabūt mājās vieniem pašiem, lai bērni droši mācētu pagatavot sev ēst, viņiem tika stāstīts ne tikai par elektrodrošību virtuvē, bet arī par darba aizsardzību darbojoties virtuvē, kā arī tika atgādināts gan par veselīga uztura un sporta nozīmi ikdienā, gan par drošību dodoties pārgājienos

Projekts tika īstenots no 22.08.2022. - 24.08.2022. un rudens brīvlaikā  no 24.10.2022. - 28.10.2022.

Darba drošība

22.08.2022.

Pie bērniem viesojās darba aizsardzības speciālists Mārtiņš Rupeiks no SIA “LIVA MC”, kas sniedz darba aizsardzības pakalpojumus. Speciālists bērniem pastāstīja par darba drošību virtuvē, kur un kā meklēt palīdzību, ja notikusi nelaime. Tāpat bērni tika apmācīti lietot ugunsdzēšamo aparātu.

Elektrodrošība

23.08.2022.

Pie bērniem viesojās elektroinženieris Arno Iesalnieks, kurš ir SIA “Elnetworks” darbinieks. Speciālists bērniem stāstīja par elektrodrošību virtuvē. Bērniem eksperimentu veidā tika parādīts “elektrības spēks”.

Gatavojam maltīti paši

24.08.2022.

Pie bērniem viesojās Liepājas Valsts tehnikuma ēdināšanas un viesmīlības metodiskās komisijas vadītāja/ kulinārijas eksperte Dzintra Betlere. Speciāliste ne tikai pastāstīja, kā droši pagatavot maltīti, bet arī kopīgi ar bērniem pagatavoja dažādus ēdienus.

Veselīgs uzturs

24.10.2022.

Pie bērniem viesojās uztura speciāliste Līga Jaunzema. Speciāliste tērpusies kā Pepija Garzeķe bērniem stāstīja par veselīga uztura pamatprincipiem, kopīgi tika radītas uztura piramīdas.

Sports mūsu ikdienā

25.10.2022.

Bērni viesojās deju studijā Extra pie horeogrāfes Dinas Bružes. Speciāliste bērniem novadīja antigravitātes nodarbību un fiziskās sagatavotības treniņu.

Elektrība mums apkārt

26.10.2022.

Bērni viesojās Liepājas Zinātnes un inovāciju centrā. Liepājas Zinātnes un inovāciju centrs piedāvāja pašu programmu. Vispirms bērni apmeklēja Dabas māju, kur speciālists pastāstīja, kur elektrību var sastapt dabā. Pēc tam notika zinātnes teātris, kur bērni varēja vērot dažādus fizikālus eksperimentus. Noslēgumā bija bērnu radošā darbošanās.

Digitālās iekārtas

27.10.2022.

Pie bērniem viesojās Liepājas Dizaina un mākslas skolas grafiskais dizainers Mārtiņš Neitāls. Speciālists bērniem rādīja dažādus digitālos rīkus, kopīgi izveidoja telefona ekrāna tapetes. Tāpat speciālists padalījās dažādos interesantos “knifiņos”, kā uztaisīt bukletu.

Tāpat šai dienā pie bērniem viesojās Jaunsardzes centra 1.novada pārvaldes jaunsargu instruktors virsseržants Ģirts Skanis. Speciālists bērniem pastāstīja par drošības pasākumiem ejot pārgājienus, par drošiem ugunskuru kurināšanas principiem. Tāpat bērni varēja sev izcept ugunskurā desiņas.

Noslēgums - māksla un atpūta

28.10.2022.

Radošo aktivitāšu noslēdzošā diena. Pie bērniem viesojās Maija no Mākslas pasāža radi. Bērni tika ievesti mākslas pasaulē. Kopīgi tika darināti galda paliktnīši. Šīs aktivitātes izmaksas apmaksāja SIA “Elnetworks”.

Pēc radošās darbošanās ciemos pie bērniem ieradās “Elektriņš”. Kopīgi ar animatoru bērni atpūtās, dalījās iespaidos par kopīgi pavadīto laiku.

Gala rezultātā tika izveidots noderīgā atziņu buklets.

parallax background

UZŅĒMUMĀ IR SPĒKS!

Lai nodrošinātu uzņēmuma saliedētību un ģimeņu kopā būšanu – uzņēmusm katru gadu rīko kādu aktivitāti uzņēmuma dasrbiniekiem un viņu ģimenēm. 2022. gadā tās bija sporta spēles.