Elektroapgādes projektu izstrāde

SIA ‘’Elnetworks’’ projektēšanas komanda var jums piedāvāt plaša spektra elektroapgādes tīklu projektēšanas pakalpojumus, kuros ietilpst tādas galvenās sadaļas kā:

 • Iekšējo elektroinstalāciju projektēšanas darbi, tajā skaitā 3D. Ir liela pieredze industriālajiem elektroapgādes risinājumiem ražotnēs kā arī sabiedriskās ēkās un tirdzniecības ēkās;
 • Ārējo elektroapgādes tīklu projektēšana līdz 20kV (kabeļu līnijas, gaisvadu līnijas - kailvadu un izolēto vadu risinājumi). Veicam gan tīklu rekonstrukciju projektu izstrādi gan jaunu pieslēgumu projektu izstrādi;
 • Augstsprieguma tīklu projektēšana 110kV un 330kV spriegumam – ietverot gan kabeļu līnijas gan gaisvadu līnijas, kā arī apakšstaciju projektēšanas darbi;
 • Saules paneļu parku projektēšanas darbi – galvenokārt industriālo parku projekti, bet veicam arī nelielu projektu izstrādi.

Elektroapgāde / elektromontāža

SIA “Elnetworks” komanda piedāvā:

 • Elektroapgāde (ārējie tīkli) - zemsprieguma un vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīniju un kabeļu līniju izbūve un montāža, ārējā apgaismojuma sistēmu izbūve un montāža, elektroapgādes pieslēgumu izbūve, zibensaizsardzības un pārspriegumaizsardzības sistēmas izbūve un montāža;
 • Elektroinstalācija (Iekšējie tīkli) – visu veidu ēku elektroinstalāciju izbūve, uzturēšanas un montāžas darbi;
 • Procesu automatizācija un digitalizācija - veicam elektroapgādes un dažādu iekārtu procesu automatizāciju pielietojot dažādas (piemēram,“Siemens” ABB, Schneider-Electric) programmējamas loģikas kontrolerus. Saviem klientiem piedāvājam programmēšanu, montāžu un ieregulēšanu, kā arī esošo automatizācijas procesu atjaunināšanu;
 • Saules enerģija – Nodrošinām pilnu pakalpojumu klāstu saules paneļu uzstādīšanai- projekta izstrāde, izbūve un nodošana ekspluatācijā. Piedāvājam arī saules parku apkopi. Pakalpojumu nodrošinām gan juridiskām, gan fiziskām personām;
 • Automašīnu elektrouzlādes staciju uzstādīšana, apkalpošana un remonta darbi.

Elektrotehniskie mērījumi

 • Veicam izolācijas un zemējuma pretestības mērījumus. Izstrādājam dokumentāciju atbilstoši MK noteikumiem. Veicam ražošanu ēku, sabiedrisku ēku un mājsaimniecību iekšējās elektroapgādes tīkla izolācijas un zemējuma mērījumus, kā arī zibens aizsardzības pretestības mērījumus;
 • Elektroenerģijas audits tiek veikts ar mērķi identificēt iespējamos pasākumus, lai samazinātu elektroenerģijas patēriņu. Audita laikā tiek veikta elektroenerģijas patēriņa mērījumu veikšana, apgaismojuma līmeņa mērījumi, datu analīze, iespējamo pasākumu (rekomendācijas) elektroenerģijas patēriņa mazināšanai sagatavošana.