Pakalpojumi

SIA “Elnetworks” galvenie darbības virzieni

Elektroietaišu un energoapgādes objektu projektēšana

Elektroapgāde

Zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība

Vājstrāvas tīkli un drošības sistēmas

Elektrotehniskie mērījumi

Elektroinstalācija (apgaismojuma un spēka tīkli)

Energoefektivitāte

Izbūvju darbu vadīšana un būvuzraudzība

Projektēšana

Projektējam:

 1. Zemsprieguma un vidēja sprieguma (līdz 35 kV) ārējos elektrotīklus;
 2. Ēku elektroinstalāciju tīklus un vājstrāvas tīklus;
 3. Ārējo apgaismojuma tīklus;
 4. Zibensaizsardzības elektroinstalācijas;
 5. Telekomunikāciju sistēmas un tīklus;
 6. Elektropiedziņu un automātiku.

Piedāvājam konsultācijas pirmsprojekta stadijā, tehnisko projektu izstrādi un saskaņošanu, ekspertīzi un autoruzraudzību. Uzņēmumā strādā pieredzējuši, progresīvi domājoši un sertificēti darbinieki. Mūsu komanda Jums piedāvās vispiemērotākos risinājumus katrai situācijai un uzņemsies atbildību par projekta saskaņošanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.


Elektroapgāde

Piedāvājam šādus elektroapgādes darbus:

 • Zemsprieguma un vidēja sprieguma (līdz 35 kV) gaisa līniju un kabeļu līniju izbūvi un montāžu;
 • Transformatoru apakšstaciju (līdz 400kV) izbūvi un montāžu;
 • Ārējā apgaismojuma elektroinstalācijas tīklu izbūvi un montāžu;
 • Elektroietaišu apkalpošanu un uzturēšanu;
 • Dažādu alternatīvās enerģijas risinājumu izstrādi.

Veicam ekspluatācijas darbus:

 • Zemsprieguma un vidēja sprieguma transformatoru apakšstacijās, sadalnes punktos un kabeļlīnijās;
 • Zemsprieguma un vidēja sprieguma dzīvojamo un nedzīvojamo ēku elektroinstalācijām un vājstrāvas sistēmām.

SIA “Elnetworks” veic gan iekšējo, gan ārējo elektroapgādes tīklu līdz 35kV izbūvi un rekonstrukciju. Mūsu komanda piedāvās tieši Jums izdevīgāko un energoefektīvāko risinājumu. Tāpat SIA “Elnetworks” pirms darbu uzsākšanas veiks visas nepieciešamās pārbaudes, lai pārliecinātos par darba izpildes iespējām. Darbus veic sertificēti un kvalificēti darbinieki ar nepieciešamo pieredzi darbu izpildē.


Zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība

Mūsu speciālisti izstrādās zibensaizsardzības un pārspriegumaizsardzības sistēmu Jūsu objektam, ņemot vērā visus iepriekš izvērtētos riskus, aprēķinātos parametrus, ēkas atrašanās vietu, augstumu un citus nepieciešamos rādījumus un kalkulācijas.

Piedāvājam:

 • Ārējās un iekšējās zibensaizsardzības projektēšanas un izbūves darbus;
 • Zemējumu kontūru projektēšanas un izbūves darbus;
 • Pārspriegumaizsardzības projektēšanas un izbūves darbus;
 • Zibesaizsardzību un pārspriegumaizsardzību sistēmu pārbaudes un remonta darbus.

Mūsu speciālisti ir specializējušies gan pasīvo, gan aktīvo zibensaizsardzības sistēmu izstrādē.


Vājstrāvas tīkli un drošības sistēmas

 • Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas projektēšana un izbūve;
 • Gāzes dzesēšanas sistēmas projektēšana un izbūve;
 • Apsardzes signalizācijas projektēšana un izbūve;
 • Videonovērošanas projektēšana un izbūve;
 • Namruņu, telefonu/datoru un TV tīklu projektēšana un izbūve;
 • Iekšējo tīklu projektēšana un izbūve.

Elektroinstalācija (apgaismojuma un spēka tīkli)

Piedāvājam:

 1. visu veidu ēku elektroinstalāciju projektēšanu un izbūvi;
 2. iekšējo elektroinstalāciju remonta darbus;
 3. ēku elektroinstalācijas uzturēšanas darbus un profilaktiskas pārbaudes;
 4. ēku elektroapgādes (stāvvadu, elektrotīklu, elektroapgādes pievadu, elektroenerģijas uzskaišu u.c.) projektēšanu, ierīkošanu un montāžu.

Projektēšanas un izbūves darbus veiks sertificēti un kvalificēti speciālisti uzklausot klienta vēlmes un iesakot energoefektīvāko variantu.

Energoefektīvas elektroinstalācijas izbūve ļauj samazināt ar elektroenerģiju saistītos izdevumus, līdz ar to ir svarīgi veikt elektroinstalāciju uzturēšanas darbus un profilaktiskas pārbaudes, lai savlaicīgi konstatētu un novērstu bojājumus.


Elektrotehniskie mērījumi un elektroinstalācijas pārbaudes dokumentācija

Veicam mērījumus:

 1. Zemsprieguma un vidēja sprieguma (līdz 35 kV) elektropārvades līnijām;
 2. Transformatoru apakšstaciju tehniskajiem parametriem;
 3. Elektrodzinēju, ģeneratoru u.tml. tehniskajiem parametriem;
 4. Zibensaizsardzības un pārsprieguma elektroietaišu tehniskajiem parametriem;
 5. Grunts īpatnējai pretestībai;
 6. Ēku elektroinstalācijas elektrotehniskie mērījumi.

Mūsu komanda veic visas nepieciešamās darbības pirms mērījumu veikšanas- objekta apsekošana un sagatavošana nepieciešamo mērījumu veikšanai.


Energoefektivitāte

Piedāvājam veikt:

 1. Energoauditu.

Arvien biežāk gan juridiskām, gan fiziskām personām ir nepieciešams veikt ēku energoauditu, lai noteiktu enerģijas plūsmu ēkā un izvērtētu taupīšanas iespējas, kuru rezultātā klients var ietaupīt savus resursus. Pēc energoaudita veikšanas klients saņem detalizētu atskaiti, kurā ir uzskaitīti elektrotehnisko mērījumu rezultāti, izskaidrota esošā situācija un kādi ir ieteicamie pasākumi, lai paaugstinātu ēkas energoefektivitāti.


Izbūvju darbu vadīšana un būvuzraudzība

Sabiedrībā strādā augsti izglītoti, kvalificēti un sertificēti darbinieki, lai veiktu izbūvju darbu vadīšanu un būvuzraudzību. Darbiniekiem ir Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieka asociācijas (LEEA) izdoti sertifikāti darbu veikšanai.